امروز : 2 خرداد ماه 1396 - سه شنبه
فرم مركز رشد

مرکز رشد هادی در جهت انجام پروژه و تشکیل تیم نیاز دارد افراد متخصص را در زمینه های مختلف جذب نماید، لذا با تکمیل دقیق اطلاعات زیر می توانید ما را در انجام پروژه ها و تشکیل تیم یاری نمایید.

مشخصات
موبایل
ایمیل
شغل فعلی
تخصص و مهارت
آخرین مدرک تحصیلی
رشته آخرین مدرک تحصیلی
آخرین محل فراغت از تحصیل
رشته تحصیلی کنونی
مقطع تحصیلی کنونی
محل تحصیل کنونی