امروز : 2 خرداد ماه 1396 - سه شنبه
ثبت نام جشن فارغ التحصیلی

گروههای ثبت نام کننده :

1-    دانش آموختگان موسسه آموزش عالی آزاد هادی :

دانش آموختگانی که در یک سال اخیر فارغ التحصیل شده اند و یا در گذشته فارغ التحصیل شده و نتوانسته اند در جشن سال 94 شرکت نمایند.

2-   دانش آموختگان مهمان دوره های پیشین:
دانش آموختگانی که در جشن فارغ التحصیلی گذشته شرکت نموده اند و تمایل دارند در این گردهمایی به عنوان مهمان حضور داشته باشند.

3-    همراهان دانش آموختگان (پدر ، مادر و ....)  

 

لازم به ذکر است هزینه تعیین شده پس از بررسی های کمیته اجرایی این گردهمایی که متشکل از همکاران معاونت فرهنگی- دانشجویی و تعدادی از فارغ التحصیلان دوره های پیشین و دانشجویان فعلی  موسسه می باشد در خصوص اجاره لباس ، محل برگزاری و پذیرایی محاسبه گردیده و اختلاف هزینه بلیط ها به این دلیل می باشد که عده ای از دانش آموختگان که در دوره پیش  شرکت کرده اند ، تمایل دارند در این گردهمایی به صورت مهمان حضور یابند.