امروز : 2 اردیبهشت ماه 1397 - یکشنبه
فارغ التحصيلان

امور فارغ التحصیلان موسسه از ابتدای مهرماه 1393 فعالیت برنامه ریزی شده ای جهت بهبود ارائه خدمات به دانشجویان و فارغ التحصیلان آغاز نمود که در ابتدای این فعالیت ها ساماندهی و صدور مدارک فارغ التحصیلان در دستور کار قرار گرفت تا در ادامه صدور این گواهی نامه ها به صورت منظم و مکانیزه صورت پذیرد. همچنین با توجه به اشتغال اکثر دانشجویان محترم قصد دارد کلیه خدمات خود را از طریق سامانه نماد و اینترنتی ارئه نماید که در اولین گام درخواست های تسویه حساب از این طریق صورت خواهد گرفت.

دفتر امور فارغ التحصیلان و بایگانی در طبقه اول موسسه واقع است و داخلی این دفتر 117 می باشد.

 

سرکار خانم  نوبخت
سمت:کارشناس فارغ التحصیلان
مدرک تحصیلی : مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری

 

سرکار خانم  نوروزی شمیرانی
سمت : امور بایگانی
مدرک تحصیلی : مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری