امروز : 1 خرداد ماه 1397 - سه شنبه
ورود کاربر
تصویر امنیتی

صفحه اخبار

قابل توجه کلیه دانشجویان ( اطلاعیه مهم رعایت ضوابط انضباطی امتحانات)


بسمه تعالی

 

اطلاعیه مهم رعایت ضوابط انضباطی امتحانات

دانشجویان گرامی، با فرارسیدن ایام برگزاری امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 ضمن آرزوی  سلامتی  و موفقیت برای یکایک شما عزیزان و توصیه به مطالعه دقیق وبرنامه ریزی شده دروس امتحانی توجه شما را به نکات مهم زیر جلب می نماید.

1-    دانشجو قبل از شروع امتحان تاریخ و ساعات امتحانات را به طور کامل از روی کارت ورود به جلسه امتحان خود چک کند.

2-    کلیه دانشجویان 30 دقیقه قبل از شروع امتحان در مرکز و 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل امتحان حضور داشته باشند.

3-    دانشجو پس از ورود به جلسه امتحان در مکان مشخص شده فقط  بر روی صندلی که مربوط به شماره خودش می باشد، بنشیند و از نوشتن و کندن شماره صندلی و یا جابجایی صندلی خود جدا پرهیز نماید.

4-    از آوردن کتاب یا جزوات درسی ووسایل شخصی به ویژه کیف دستی به سالن امتحانات جدا پرهیز نمائید زیرا همراه داشتن آنها تخلف و تقلب محسوب می شود.

5-    همراه داشتن موبایل در جلسه امتحان تخلف و تقلب محسوب می شود، حتی اگر خاموش باشد. اگر تلفن فردی در حین جلسه امتحان زنگ بخورد به عنوان تقلب محسوب می شود و صورت جلسه خواهد شد.

6-     دانشجویان کارت دانشجویی معتبر و کارت ورود به جلسه امتحان را در هر جلسه به همراه داشته باشند.

7-    نام و نام خانوادگی ، شماره صندلی ، شماره دانشجویی و نام استاد را به طور خوانا در ابتدای جلسه امتحان بر روی تمام برگه ها قید نمایید.

8-    دانشجویان بعد از ورود به سالن امتحان ودر طی برگزاری امتحان سکوت را رعایت نموده و از صحبت های بی مورد جدا خودداری نمایند. دانشجو یا دانشجویانی که نظم جلسه امتحان را به هر دلیلی برهم زنند مستقیما به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد.

9-    دانشجویانی که طی برگزاری امتحان سؤال داشته باشند به آرامی بابلند کردن دست خود ، سؤال خود را بامراقبین یا استاد مربوطه مطرح نمایند.

10-   انجام اعمالی مانند استفاده از تلفن همراه ، mp3 player  ، نگاه کردن به ورقه دیگران ، صحبت کردن با یکدیگر ، استفاده غیر مجاز از یادداشت ، کتاب، جزوه و تبادل ورقه در جلسه امتحان تقلب محسوب شده و اگر مشاهده گردد صورت جلسه تقلب تنظیم می گردد.

11- چنانچه فرد دیگری به جای دانشجو در جلسه امتحان حضور داشته باشد، هم دانشجو و هم شخص جایگزین به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.

12-   هرگونه نوشته بر روی کف دست، دسته صندلی ، شماره صندلی ، حتی در صورتی که مرتبط با موضوع و سؤالات امتحانی نباشد، تخلف و تقلب محسوب می گردد.

13- تبادل هرگونه لوازم التحریرنظیر ماشین حساب  و امثال آن در جلسه  امتحان ممنوع می باشد، استفاده از ماشین حساب فقط در امتحانی که مجوز استفاده آن توسط استاد اعلام شده ، مجاز است، در غیر اینصورت استفاده از آن تخلف محسوب می شود.

14- چنانچه در یک زمان دو امتحان متفاوت دارید می بایست در جلسه یکی از آن دو شرکت نمایید و به مراقب اعلام کنید تا بدون ترک کردن جلسه، برگه دوم را برایتان بیاورد، اگر از جلسه امتحان اول خارج شوید به هیچ عنوان حق شرکت در امتحان بعدی را نخواهید داشت.

15-  دانشجویان از بیرون بردن اوراق امتحانی و پاسخنامه و برگه هایی که مهر آموزش را دارند، جدا خودداری نمایند.

16-جلسات امتحانی را قبل از انجام حضور و غیاب توسط عوامل اجرایی و امضاء لیست حضور غیاب ترک ننمائید. لیست حضور و غیاب جلسه امتحان را با خودکار امضاءکنید.

17-  دانشجویان موظفند پس از پایان زمان امتحان برگه امتحانی به همراه برگه سؤالات را به مراقب تحویل داده و فورا جلسه را ترک کند و از تجمع در پشت درب سالن امتحانات جدا پرهیز نمایند تا خللی در برگزاری آزمون ایجاد نگردد.

توجه مهم:  براساس مفاد آئین نامه انضباطی برگزاری امتحانات عدم توجه به هریک از موارد فوق الذکر تقلب و تخلف محسوب شده و یکی از عواقب آن درخ نمره 0/25 با عنوان تقلب در کارنامه تحصیلی دانشجو خواهد بود که ضمن تاثیر در معدل قابل حذف نمی باشد و همیشه در کارنامه خواهد ماند.

                                               موفق باشید -  معاونت آموزشی

  • نویسنده : سرکار خانم محمدی
    • امتیاز :
    • 3
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1395/10/11
  • تعداد مشاهده : 389 بار
بازديدها
بازدید این صفحه 3
بازدید کننده امروز 0
بازدید کننده دیروز 0
کل بازدید های سایت 59867