موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ قابل توجه دانشجویان استاد اعلایی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1385
قابل توجه دانشجویان استاد نظری (کارورزی و پروژه) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1384
مسابقات بدمینتون دختران http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1383
فراخوان شرکت در فرآیند "انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه کشوری سال 1396 " http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1381
قابل توجه دانشجویان استاد قاسم خانی (امتحان پایان ترم درس کارگاه راه اندازی ایستگاه کاری) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1380
قابل توجه دانشجویان استاد قاسم خانی (کلاس جبرانی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1379
قابل توجه دانشجویان استاد قاسم خانی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1378
سامانه درخواست کارت بین المللی هویت دانشگاهی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1371
پیرو سیزدهمین جشنواره قرآن و عترت http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1368
ثبت نام هفدهمین دوره اعزام دانشگاهیان (ویژه دانشجویان – اساتید – کارکنان) به عتبات عالیات http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1363
قابل توجه دانشجویان علاقه مند به شرکت در مراسم روز جهانی قدس http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1362
اطلاعیه مهم (اخذ درس کارورزی در تابستان) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1360
چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1347
جزوه قرآن http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1333
مسابقات قرآنی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1332
قابل توجه دانشجویان استاد شمشیر پوریان (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1295
قابل توجه دانشجویان ورودی سال مهر 95 که دارای نقص پرونده تحصیلی می باشند. http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1218   قابل توجه د انشجویان استاد ملائی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1190
اسامی نقص پرونده ورودی های ماقبل سال 1390 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1175   لسیت اسامی نقص پرونده ورودی های ماقبل سال 1390 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1174