موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ اطلاعیه مهم شماره 2 فارغ التحصیلی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1543   اطلاعیه مهم انتخاب واحد http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1542
اطلاعیه شماره 1 فارغ التحصیلی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1541
اطلاعیه شماره 1 فارغ التحصیلی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1540
مسابقات مناظره دانشجویی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1539
قابل توجه دانشجویان استاد رضائی (عدم تشکیل کلاس اصول سرپرستی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1538
هفته قرآن و دانشگاه http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1536
هفته قرآن و دانشگاه http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1534
قابل توجه دانشجویان استاد زارع کهن (اندیشه اسلامی 2) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1533
فراخوان شرکت در مسابقات بسکتبال http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1523
قابل توجه دانشجویان استاد قاضی ها ( عدم تشکیل کلاس ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1520   قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در راهپیمایی باشکوه عزاداران حسینی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1519
مسابقه کتابخانی با عنوان "انسان 250 ساله" http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1518
فراخوان اولین جشنواره درون دانشگاهی رویش http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1508
فراخوان اولین سوگواره رحمت واسعه http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1507
برزگرای همایش پیاده روی به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1499
قابل توجه دانشجویان ورودی قبل از مهر 95 ( شرایط اخذ درس کارورزی و پروژه ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1498   قابل توجه دانشجویان ورودی مهر 95 به بعد ( شرایط اخذ درس کارورزی و پروژه ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1497   هفته نیروی انتظامی گرامی باد http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1495
وام شهریه دانشجویی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1485