موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ قابل توجه دانشجویان متقاضی درس معرفی به استاد (ارسال درخواست در بازه زمانی بیست و پنجم لغایت سی ام بهمن ماه) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1789   اطلاعیه بازه زمانی درخواست میهمان در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1788   اطلاعیه تحویل مدرک و لیست مدارک آماده شده (گواهینامه های موقت ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1787   اطلاعیه نحوه ارسال درخواست برای صدور گواهینامه موقت (ویژه کلیه فارغ التحصیلان) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1786   تاریخ و زمان تحویل مستندات کارورزی استاد عاقلی در نیمسال اول 98-97 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1785   اطلاعیه مهم زمان و نحوه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1784   اطلاعیه مهم زمان و نحوه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1783   قابل توجه دانشجویانی که در سامانه هم آوا در خواست فارغ التحصیلی داده اند http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1779   تاریخ و زمان تحویل مستندات کارورزی استاد عاقلی در نیمسال اول 98-97 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1773   قابل توجه دانشجویانی که در سامانه هم آوا در خواست فارغ التحصیلی داده اند http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1772   اطلاعیه تحویل مدرک و لیست مدارک آماده شده (گواهینامه های موقت ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1762   زمان حضور مدیر محترم گروه کامپیوتر ( جناب آقای صفایی) در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1757   زمان حضور مدیر محترم گروه حسابداری در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1752   قابل توجه ورزشکاران رشته کشتی آزاد http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1725
برگزاری اولین جشنواره فرهنگی، هنری و ورزشی فرهنگ پهلوانی و زورخانه ای http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1716
کسب مهارت ترجمه قرآن با روشی ساده، سریع و رایگان http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1715
فراخوان شرکت در فرآیند انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه سال 97 دانشگاه جامع علمی- کاربردی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1714
برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی تخصصی ورزشی دانشجویان http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1697
کلاس های آموزشی تعزیه خوانی و مداحی ویژه برادران http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1668
اهدا و نذر کتاب و نوشت افزار و تجهیزات کتابخانه های روستایی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1632