موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ فراخوان شرکت در فرآیند "انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه کشوری سال 1396 " http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1381
قابل توجه دانشجویان استاد قاسم خانی (امتحان پایان ترم درس کارگاه راه اندازی ایستگاه کاری) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1380
قابل توجه دانشجویان استاد قاسم خانی (کلاس جبرانی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1379
قابل توجه دانشجویان استاد قاسم خانی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1378
قابل توجه دانشجویان استاد صفایی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1377
اطلاعیه عدم برگزاری کلاس ها به مناسبت بزرگداشت روز جهانی قدس http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1372
سامانه درخواست کارت بین المللی هویت دانشگاهی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1371
قابل توجه دانشجویان استاد صانع (عدم برگزاری) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1370
قابل توجه دانشجویان استاد فیروزی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1369
پیرو سیزدهمین جشنواره قرآن و عترت http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1368
ثبت نام هفدهمین دوره اعزام دانشگاهیان (ویژه دانشجویان – اساتید – کارکنان) به عتبات عالیات http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1363
قابل توجه دانشجویان علاقه مند به شرکت در مراسم روز جهانی قدس http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1362
اطلاعیه مهم (اخذ درس کارورزی در تابستان) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1360
قابل توجه دانشجویان استاد یکماز http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1359
قابل توجه دانشجوین استاد قاسم خانی (کلاس جبرانی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1358
اطلاعیه ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال تابستان 1396 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1357
اطلاعیه ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال تابستان 1396 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1356
قابل توجه دانشجویان استاد رضایی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1355
چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1347
قابل توجه دانشجویان استاد قاسم خانی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1345