موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ اطلاعیه عدم برگزاری کلاس ها به مناسبت بزرگداشت روز جهانی قدس http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1372
اطلاعیه مهم (اخذ درس کارورزی در تابستان) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1360
اطلاعیه ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال تابستان 1396 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1357
اطلاعیه ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال تابستان 1396 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1356
اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه دانشجویان (رعایت ضوابط و مقررات برگزاری امتحانات) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1343
اطلاعیه نحوه انجام کار اداری در بازه برگزاری امتحانات (بیستم خرداد لغایت چهارم تیرماه 96 ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1341
قابل توجه دانشجویان ورودی سال مهر 95 که دارای نقص پرونده تحصیلی می باشند. http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1218   اسامی نقص پرونده ورودی های ماقبل سال 1390 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1175   قابل توجه دانشجویان ورودی سال های 92-93 و 93-94 و 94-95 که دارای نقص پرونده تحصیلی می باشند. http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/967   قابل توجه کلیه دانشجویان (نکات قابل توجه در درس معرفی به استاد) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/827   اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه دانشجویان (نواقص پرونده) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/818   اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه دانشجویان (ترم بندی دروس به تفکیک رشته) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/793