موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ اطلاعیه کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1769   قابل توجه کلیه فارغ التحصیلان http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1768   اطلاعیه مهم آموزشی ( قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 فارغ التحصیل می شوند) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1766   زمان حضور مدیر محترم گروه کامپیوتر ( جناب آقای صفایی) در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1757   زمان حضور مدیر محترم گروه حسابداری در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1752   اطلاعیه مدارک آماده شده ویژه دانشجویانی که در آذرماه لغایت خرداد ماه 97 و تیر ماه 97 هزینه صدور دانشنامه را پرداخت و تصویر رسید آن را از طریق کانال تلگرام ارسال کرده اند http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/821   اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص صدور کارت امتحانی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/197