موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ قابل توجه دانشجویان درس تربیت بدنی و ورزش ( آقایان)( امتحان پایان ترم) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1749   اطلاعیه مهم مربوط به دانشجویانی که در نیمسال تابستان 97 انتخاب واحد نموده اند http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1748   اطلاعیه مهم قابل توجه دانشجویانی که جهت فارغ التحصیلی نیاز به واحد های افتاده و یا واحد های جا مانده دارند http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1746   اطلاعیه مهم غیر مجاز بودن تلفن همرا ه در جلسه امتحان http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1745   زمان حضور مدیران گروه در ترم تابستان 97 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1735   مراسم جشن فارغ التحصیلی آبان 1397 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1720
اطلاعیه شماره 1 فارغ التحصیلی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1541
اطلاعیه مدارک آماده شده ویژه دانشجویانی که در آذرماه لغایت خرداد ماه 97 هزینه صدور دانشنامه را پرداخت و تصویر رسید آن را از طریق کانال تلگرام ارسال کرده اند http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/821   اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال تابستان97-96 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/653