موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ کد مرکز علمی کاربردی هادی جهت ثبت نام در دانشگاهها و شرکت در آزمونهای استخدامی و دانشگاهی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1794
قابل توجه دانشجویانی که در سامانه هم آوا در خواست فارغ التحصیلی داده اند http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1772   اطلاعیه مدارک آماده شده ویژه دانشجویانی که در آذرماه لغایت خرداد ماه 97 و تیر ماه 97 هزینه صدور دانشنامه را پرداخت و تصویر رسید آن را از طریق کانال تلگرام ارسال کرده اند http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/821