موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ زمان حضور مدیر محترم گروه کامپیوتر ( جناب آقای صفایی) در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1757   قابل توجه دانشجویان گروه حسابداری ( دروس به حد نصاب نرسیده نیمسال اول 98-97) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1756   اطلاعیه اعلام زمان حذف و اضافه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1755   قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمان در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1754   اطلاعیه شروع سال تحصیلی 1398 -1397 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1753   زمان حضور مدیر محترم گروه حسابداری در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1752   اطلاعیه مهم جدول زمانبندی انتخاب واحد و تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1614
اطلاعیه شماره 1 فارغ التحصیلی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1541
اطلاعیه زمان برگزاری امتحان و نحوه دریافت جزوه معرفی به استاد http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1151
اطلاعیه مدارک آماده شده ویژه دانشجویانی که در آذرماه لغایت خرداد ماه 97 هزینه صدور دانشنامه را پرداخت و تصویر رسید آن را از طریق کانال تلگرام ارسال کرده اند http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/821