موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ قابل توجه فارغ التحصیلان و دانشجویان ورودی بهمن 94 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1628   زمان حضور مدیران گروه در نیم سال دوم 97-96 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1624
اطلاعیه روزهای کاری مؤسسه http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1613
اطلاعیه شماره 1 فارغ التحصیلی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1541
اطلاعیه مدارک آماده شده ویژه دانشجویانی که در آذرماه و دی ماه و بهمن ماه و نیمه اول اسفند هزینه صدور دانشنامه را پرداخت و تصویر رسید آن را از طریق کانال تلگرام ارسال کرده اند http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/821