موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ راهنمای ورود سامانه سجاد پرداخت شهریه 15درصد سهم دانشگاه جامع http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1260
قابل توجه دانشجویان ورودی فروردین 96 ( تکمیل مراحل ثبت نام و پرداخت شهریه) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1254
اطلاعیه قابل توجه دانشجویان ورودی جدید نیمسال دوم 96-95 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1249
قابل توجه دانشجویان ورودی سال مهر 95 که دارای نقص پرونده تحصیلی می باشند. http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1218   اسامی نقص پرونده ورودی های ماقبل سال 1390 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1175   زمان حضور مدیران گروه در نیمسال دوم 96-95 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1152
قابل توجه دانشجویان ورودی سال های 92-93 و 93-94 و 94-95 که دارای نقص پرونده تحصیلی می باشند. http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/967   قابل توجه کلیه دانشجویان (نکات قابل توجه در درس معرفی به استاد) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/827   اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه دانشجویان (نواقص پرونده) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/818   اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه دانشجویان (ترم بندی دروس به تفکیک رشته) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/793