موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ اطلاعیه بازه زمانی درخواست میهمان در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1788   اطلاعیه مهم زمان و نحوه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1783   قابل توجه دانشجویانی که در سامانه هم آوا در خواست فارغ التحصیلی داده اند http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1772   زمان حضور مدیر محترم گروه کامپیوتر ( جناب آقای صفایی) در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1757   زمان حضور مدیر محترم گروه حسابداری در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1752   اطلاعیه مدارک آماده شده ویژه دانشجویانی که در آذرماه لغایت خرداد ماه 97 و تیر ماه 97 هزینه صدور دانشنامه را پرداخت و تصویر رسید آن را از طریق کانال تلگرام ارسال کرده اند http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/821