موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ اطلاعیه تغییر ساعت کار موسسه در نیمسال بهمن 95 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1183
قابل توجه کلیه دانشجویان (اطلاعیه عدم برگزاری دروس ترم اول تا اطلاع ثانوی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1178
اسامی نقص پرونده ورودی های ماقبل سال 1390 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1175   طریقه تهیه فیش غذای دانشجویی و لیست غذای اسفندماه http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1170
نحوه ثبت نام و شرایط وام های دانشجویی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1168
زمان حضور مدیران گروه در نیمسال دوم 96-95 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1152
قابل توجه دانشجویان ورودی سال های 92-93 و 93-94 و 94-95 که دارای نقص پرونده تحصیلی می باشند. http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/967   قابل توجه کلیه دانشجویان (نکات قابل توجه در درس معرفی به استاد) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/827   اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه دانشجویان (نواقص پرونده) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/818   اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه دانشجویان (ترم بندی دروس به تفکیک رشته) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/793