موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ اطلاعیه مهم شماره 2 فارغ التحصیلی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1543   اطلاعیه مهم انتخاب واحد http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1542
اطلاعیه شماره 1 فارغ التحصیلی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1541
قابل توجه دانشجویان ورودی قبل از مهر 95 ( شرایط اخذ درس کارورزی و پروژه ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1498   قابل توجه دانشجویان ورودی مهر 95 به بعد ( شرایط اخذ درس کارورزی و پروژه ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1497