موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ اطلاعیه پرداخت مبلغ شهریه علی الحساب انتخاب واحد نیمسال اول مهرماه 1396 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1454
قابل توجه دانشجویانی که در تابستان 96 درس کارورزی و پروژه و کاربینی اخذ نموده اند http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1415
اطلاعیه تقویم آموزشی و جدول زمان بندی انتخاب واحد تابستان 96 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1409   اطلاعیه برنامه زمانبدی و شروع کلاس های ترم تابستان سال تحصیلی 96-95 (ویژه دانشجویان ورودی قبل از بهمن 95 ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1336
قابل توجه دانشجویان ورودی سال مهر 95 که دارای نقص پرونده تحصیلی می باشند. http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1218   اسامی نقص پرونده ورودی های ماقبل سال 1390 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1175   قابل توجه دانشجویان ورودی سال های 92-93 و 93-94 و 94-95 که دارای نقص پرونده تحصیلی می باشند. http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/967   قابل توجه کلیه دانشجویان (نکات قابل توجه در درس معرفی به استاد) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/827   اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه دانشجویان (ترم بندی دروس به تفکیک رشته) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/793