موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ قابل توجه دانشجویان ورودی قبل از مهر 95 ( شرایط اخذ درس کارورزی و پروژه ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1498   قابل توجه دانشجویان ورودی مهر 95 به بعد ( شرایط اخذ درس کارورزی و پروژه ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1497   اطلاعیه نحوه دریافت جزوه ، تاریخ برگزاری امتحان و زمان پرداخت شهریه معرفی به استاد http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1496   اطلاعیه تمدید مدت ثبت درخواست میهمان نیمسال اول 97-96 در سامانه هم آوا http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1482
اطلاعیه مهم تقویم آموزشی و زمان انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1464