موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ برنامه اولیه دروس و گروه های ارائه شده در نیمسال دوم 96-95 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1117
اطلاعیه عدم برگزاری امتحانات روز سه شنبه مورخ بیست و یک دی ماه و انتقال زمان برگزاری آن به روز شنبه دوم بهمن ماه http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1109
قابل توجه دانشجویان ورودی سال های 92-93 و 93-94 و 94-95 که دارای نقص پرونده تحصیلی می باشند. http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/967   قابل توجه کلیه دانشجویان (نکات قابل توجه در درس معرفی به استاد) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/827   مبالغ شهریه علی الحساب انتخاب واحد بهمن 95 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/819
اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه دانشجویان (نواقص پرونده) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/818   اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه دانشجویان (ترم بندی دروس به تفکیک رشته) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/793   زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/341