موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ کلاس های آموزشی تعزیه خوانی و مداحی ویژه برادران http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1668
اهدا و نذر کتاب و نوشت افزار و تجهیزات کتابخانه های روستایی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1632
هشتمین جشنواره ورزش های همگانی استان تهران http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1627 ثبت نام چهارمین جشنواره قرآن و عترت http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1626
اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1622
وام شهریه دانشجویی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1618
ثبت نام وام عتبات http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1610
ازدواج دانشجویی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1591
ثبت نام عتبات عالیات http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1576
تخفیف دانشجویی بلیط کنسرت http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1575
ثبت نام وام عتبات http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1569
راه اندازی انجمن تخصصی ورزش دانشجویی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1560 ارائه خدمات مشاوره مؤسسه هادی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1544
مسابقات مناظره دانشجویی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1539
هفته قرآن و دانشگاه http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1536
هفته قرآن و دانشگاه http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1534
فراخوان شرکت در مسابقات بسکتبال http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1523
قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در راهپیمایی باشکوه عزاداران حسینی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1519
مسابقه کتابخانی با عنوان "انسان 250 ساله" http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1518
فراخوان اولین جشنواره درون دانشگاهی رویش http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1508