موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ ثبت نام وام عتبات http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1610
ازدواج دانشجویی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1591
ثبت نام عتبات عالیات http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1576
تخفیف دانشجویی بلیط کنسرت http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1575
ثبت نام وام عتبات http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1569
راه اندازی انجمن تخصصی ورزش دانشجویی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1560 ارائه خدمات مشاوره مؤسسه هادی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1544
مسابقات مناظره دانشجویی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1539
هفته قرآن و دانشگاه http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1536
هفته قرآن و دانشگاه http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1534
فراخوان شرکت در مسابقات بسکتبال http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1523
قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در راهپیمایی باشکوه عزاداران حسینی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1519
مسابقه کتابخانی با عنوان "انسان 250 ساله" http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1518
فراخوان اولین جشنواره درون دانشگاهی رویش http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1508
فراخوان اولین سوگواره رحمت واسعه http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1507
برزگرای همایش پیاده روی به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1499
هفته نیروی انتظامی گرامی باد http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1495
وام شهریه دانشجویی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1485
سیر نمایشگاهی آغاز تا پایان دفاع مقدس http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1476
ثبت نام وام عتبات http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1460