موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ اطلاعیه تحویل مدرک و لیست مدارک آماده شده http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1762   اطلاعیه نحوه ارسال درخواست برای صدور مدرک (ویژه کلیه فارغ التحصیلان) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1541
فرم شاغل http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1458