امروز : 2 اردیبهشت ماه 1397 - یکشنبه
مديران گروه

جنابآقای  شهاب صفائی

ایمیل:         safaee.shx@gmail.com

گروه مهندسی فناوری و کلیه رشته های کاردانی فنی

یکشنبه     17:30-15:30                                          پنج شنبه 16:30-13:30


جناب آقای اصغر رضایی

گروه کارشناسی حرفه ای (حسابداری) و کاردانی حرفه ای (حسابداری)

یکشنبه        18:30-16:30

سه شنبه        17-15:30  

چهارشنبه    12:30-10:30


جناب آقای سید علاءالدین اعلایی

گروه معارف

یکشنبه       18:30-14:30

چهارشنبه     18-14:30                        جمعه 17-14


جناب آقای محمدرضا  شیخ الااسلام

گروه تربیت بدنی

سه شنبه    15:30-11:30

دوشنبه           16-14

چهارشنبه     19-17