امروز : 9 اسفند ماه 1398 - جمعه
رياست

جناب آقای مهندس سیدمهدی میرشمسی

مدارک تحصیلی

·        کارشناسی مهندسی برق- الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران

·        کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر  دانشگاه جرج واشنگتن

 

سوابق کاری

·        رئیس سازمان سنجش آموزش کشور

·        رئیس سازمان سمای دانشگاه آزاد اسلامی

·        عضو هیات نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی

·        عضوکمیسیون موارد خاص دانشگاه علم و صنعت ایران

·        رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم صنعت ایران

·        مدیر آموزش دانشگاه علم و صنعت ایران

·        مدیر کل گزینش دانشجوی سازمان سنجش آموزش کشور

·        سرپرست دفتر خدمات ماشینی سازمان سنجش آموزش کشور

·        مدیر گروه سخت افزار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

·        عضو کمیته برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

مهندس سید مهدی میرشمسی دانش آموخته سال 1354 دانشگاه علم و صنعت ایران، در سال 1327 در اصفهان دیده به جهان گشود. تحصیلات دانشگاهی خود را سال 1349 در این دانشگاه در رشته مهندسی برق الکترونیک آغاز نمود و در مقطع کارشناسی دانش آموخته شد. سپس سال 1357 برای ادامه تحصیل به آمریکا اعزام شد و سال 1359 در رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد دانش آموخته گردید.

سوابق شغلی مهندس میرشمسی عبارتند از : مدیر آموزش دانشگاه علم و صنعت ایران به مدت یک سال، عضویت شورای دانشگاه علم و صنعت ایران به مدت سه سال، عضو کمیته مدیریت و برنامه ریزی کشور به مدت پنج سال، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران به مدت سه سال، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به مدت دو سال، سرپرست دفتر خدمات ماشینی سازمان سنجش آموزش کشور به مدت سه سال، مدیر کل گزینش دانشجوی سازمان سنجش آموزش کشور به مدت پنج سال، عضویت هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت سه سال، عضویت کمیسیون موارد خاص دانشگاه علم و صنعت ایران به مدت دو سال، مدیر گروه سخت افزار دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم وصنعت ایران به مدت شش سال، ریاست سازمان سمای دانشگاه آزاد اسلامی و معاون دانشگاه آزاد اسلامی به مدت ده سال .