معاونت آموزشی


جناب آقای مهندس مرتضی عاقلی

معاون آموزشی موسسه

اهم وظائف معاونت آموزشی مؤسسه به عنوان متولی اصلی امورآموزش به شرح زیر می باشد : 

1- برنامه ریزی برای اجرای بهتر برنامه های آموزشی 

2- برنامه ریزی برای بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهاد به مراجع بالاتر

3- برنامه ریزی برای جذب مدرسان واجد شرایط و ارتقاء کیفیت آموزش

4- هماهنگی با سایر واحد های مؤسسه در جهت نیل به اهداف آموزشی 

5- نظارت بر فعالیت گروه های آموزشی 

6- نظارت بر فعالیت های امور آموزش و امور فارغ التحصیلان

7- نظارت بر حسن اجرای مقررات، آئین نامه ها و قوانین آموزشی

8- اجرای سیاست ها، خط مشی ها، و دستورات ریاست مؤسسه

9- ارزشیابی فعالیت های آموزشی مدرسان

10- ارزشیابی فرایند های آموزش و برون دادها

11- پاسخگوئی به سؤالات دانشجویان و حل مشکلات آنان

معاونت آموزشی مؤسسه در راستای تحقق اهداف آموزشی فوق آماده پذیرش پیشنهادات و نقطه نظرات مدرسان گرامی و دانشجویان عزیز می باشد.

محل دفتر معاونت آموزشی انتهای راهروی طبقه سوم ساختمان مؤسسه و شماره های تلفن داخلی 223 و 123 و آدرس پست الکترونیک معاون آموزشی MRTZAQLI@YAHOO.COM   می باشد.

 خلاصه ای از سوابق معاون آموزشی مؤسسه به شرح زیر می باشد :
سوابق تحصیلی :
مدرک کارشناسی علوم ریاضی ازدانشکده علوم دانشگاه تهران
مدرک کارشناسی ارشد مدیریت  با گرایش  سیستم های اطلاعاتی (IS)  از مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی تهران
مدارک تخصصی در زمینه کامپیوتر و آنالیز سیستم از کشور های امریکا و هندوستان
مدرک مشاوره پایه یکم خدمات انفورماتیک  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
سوابق آموزشی:


مدرس دروس کامپیوتر در دانشگاه تهران
مدرس دروس کامپیوتر در دانشگاه شهید
بهشتی
مدرس دروس کامپیوتر در دانشگاه امام صادق(ع)
مدرس دروس کامپیوتر در مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران
مدرس دروس کامپیوتر در دانشگاه جامع علمی کاربردی
مدیر گروه کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی آزاد هادی

سوابق شغلی :
معاون مدیرکل دفتر خدمات کامپیوتری سازمان برنامه و بودجه
معاون مدیر کل در امور خدمات کامپیوتری و مدیر ارشد طرح و برنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور
مشاور انفورماتیک سازمان امور اداری و استخدامی کشور
مشاور امور انفورماتیک در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
بازرس امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور
عضو انجمن خبرگان برنامه ریزی کشور