مشخصات دوره حسابداری برای غیر حسابداران


تاریخ شروع: تیر 98
تاریخ پایان :  مرداد 98
گروه های ارائه شده :
1- پنجشنبه - جمعه      (9 الی 12 صبح)
تعداد جلسات : 10
تعداد ساعات: 30
مدرک : داخلی موسسه
مخاطبان :
1- افراد علاقمند به حسابداری ولی دارای مدرک غیر مرتبط 
2- دانشجویان حسابداری علاقمند به کار عملی 
شهریه: 450 هزار تومان
ثبت نام تلفنی: 88241680