مشخصات دوره 4 کارگاه عملی حسابداری


تاریخ شروع: پنج شنبه 18 بهمن 97
تاریخ پایان :  جمعه 10 اسفند 97
گروه های ارائه شده :
1- پنجشنبه - جمعه      (9 الی 12 صبح)
2- پنجشنبه - جمعه      (2 الی 5 عصر) 
تعداد جلسات : 8
تعداد ساعات: 24
مدرک : داخلی موسسه
مخاطبان :
1- افرادی که اصول حسابداری را میدانند.
2- دانشجویان حسابداری علاقمند به کار عملی 
3- مدیران شرکت ها
شهریه: 360 هزار تومان
ثبت نام تلفنی: 88241680