مشخصات دوره حسابداری صنعتی

تاریخ شروع: تیر 98
تاریخ پایان :  تیر 98

روزهای برگزاری :
1- پنج شنبه - جمعه   (5 الی 8 شب)
تعداد جلسات : 4
تعداد ساعات: 12
مدرک : داخلی موسسه
مخاطبان :
1- افراد علاقمند به حسابداری در شرکت های تولیدی و صنعتی 
2- دانشجویان و فارغ التحصیلان حسابداری
3- افرادی که حسابداری برای غیر حسابداران را گذرانده اند.
شهریه: 180 هزار تومان
ثبت نام تلفنی: 88241680