مشخصات دوره قوانین بیمه و کار

تاریخ شروع: تیر 98
تاریخ پایان :  مرداد 98

روزهای برگزاری :
1- پنج شنبه - جمعه   (5 الی 8 شب)
تعداد جلسات : 8
عداد ساعات: 24
مدرک : داخلی موسسه
مخاطبان :
1- مدیران شرکت ها و حسابداران 
2- دانشجویان و فارغ التحصیلان حسابداری
3- افرادی که حسابداری برای غیر حسابداران را گذرانده اند.
شهریه: 360 هزار تومان
ثبت نام تلفنی: 88241680