مشخصات دوره نرم افزار سپیدار


تاریخ شروع: پنج شنبه 18 بهمن 97
تاریخ پایان :  جمعه 26 اردیبهشت 98
گروه های ارائه شده :
1- پنجشنبه - جمعه      (9 الی 12 صبح)
تعداد جلسات : 24
تعداد ساعات: 70
مدرک : داخلی موسسه
مخاطبان :
1- افرادی که در شرکت های با نرم افزار سپیدار فعالیت می کنند.
2- افرادی که دوره حسابداری برای غیر حسابداران را گذرانده اند.
3- دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حسابداری
شهریه: 800 هزار تومان
ثبت نام تلفنی: 88241680