مشخصات دوره نرم افزار اکسل


تاریخ شروع: پنج شنبه 18 بهمن 97
تاریخ پایان :  جمعه 10 اسفند 97
گروه های ارائه شده :
1- پنجشنبه - جمعه      (2 الی 6 عصر) 
تعداد جلسات : 8
تعداد ساعات: 32
مدرک : وزارت علوم 
مخاطبان :
1- افرادی که اصول حسابداری را میدانند.
2- دانشجویان حسابداری علاقمند به کار عملی 
شهریه: 480 هزار تومان
ثبت نام تلفنی: 88241680