سرفصل دوره :

    1- معافیت های مالیاتی
    2- قانون 169 مکرر
    3- مالیات اشخاص حقوقی
    4- مالیات اشخاص حقیقی
    5- وظایف مودیان مالیاتی

مشخصات دوره مالیات های مستقیم


تاریخ شروع: اسفند 97
تاریخ پایان :  اسفند 97
گروه های ارائه شده :
1- پنجشنبه - جمعه      (9 الی 12 صبح)
تعداد جلسات : 8
تعداد ساعات: 24
مدرک : داخلی موسسه
مخاطبان :
1- دانشجویان و فارغ التحصیلان حسابداری 
2- علاقمندان به مباحث مالیاتی 
3- حسابداران شرکت ها
شهریه: 360 هزار تومان
ثبت نام تلفنی: 88241680