موسسه آموزش عالی آزاد هادی با در اختیار داشتن فضای آموزشی مناسب از همکاری با کلیه افراد حقیقی و حقوقی فعال در حوزه آموزش استقبال می نماید.

شما می توانید در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و رزرو کلاس با شماره تلفن 88241680 تماس بگیرید.