مدیریت آموزش دوره های کوتاه مدت
موسسه آموزش عالی آزاد هادی در حال حاضر مجوز برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در حوزه های

حسابداری، برق و اتوماسیون صنعتی، مدیریت، کامپیوتر، معماری و دکوراسیون داخلی

را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد.

مدیر دپارتمان های برق، حسابداری و کامپیوتر جناب آقای دکتر حسینی می باشد و شما می توانید سوالات خود را در ارتباط با دوره های مربوط به این دپارتمان ها از طریق تماس با شماره مستقیم 88241680 و یا داخلی 123 مطرح نمایید.

مدیر دپارتمان های معماری، دکوراسیون داخلی و مدیریت جناب آقای مهندس صادقی و سرکار خانم حاجی باقری هستند و شما می توانید سوالات خود را در ارتباط با دوره های مربوط به این دپارتمان ها از طریق تماس با شماره مستقیم 88241677 و یا داخلی 114 مطرح نمایید.