صفحه اخبار موسسه

تاریخ و زمان تحویل مستندات کارورزی استاد عاقلی در نیمسال اول 98-97

 

 تاریخ و زمان تحویل مستندات کارورزی نیمسال اول 98-97 استاد عاقلی روز پنجشنبه مورخ 97/11/25 ساعت 15 می باشد ، در صورت عدم تحویل مستندات  در وقت تعیین شده غیبت ثبت می گردد.

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 1
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1397/11/14
  • تعداد مشاهده : 76 بار