رياست موسسه
    

مهندس سید مهدی میرشمسی (متولد 1327 - اصفهان)

مدارک تحصیلی

·        کارشناسی مهندسی برق- الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران (1354-1349)

·        کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر  دانشگاه جرج واشنگتن (1359-1357)

 

سوابق کاری

·        رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (2 سال)

·        رئیس سازمان سمای دانشگاه آزاد اسلامی (10 سال)

·        عضو هیات نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی (3 سال)

·        عضوکمیسیون موارد خاص دانشگاه علم و صنعت ایران (2 سال)

·        رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم صنعت ایران (3 سال)

·        مدیر آموزش دانشگاه علم و صنعت ایران (1 سال)

·        مدیر کل گزینش دانشجوی سازمان سنجش آموزش کشور (5 سال)

·        سرپرست دفتر خدمات ماشینی سازمان سنجش آموزش کشور (3 سال)

·        مدیر گروه سخت افزار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران (6 سال)

·        عضو کمیته برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (5 سال)